Gå till innehåll

Utbildningar

HV Security är godkänd utbildare inom ESA, elsäkerhetsanvisningarna. ESA 14 är idag ersatt av ESA19.

Vi verkar för att skapa en tradition med en årligen återkommande elsäkerhetsdag här i Dalarna.

Med en utbildning i närområdet blir det lättare för även de mindre företagen att delta, eftersom resekostnaden blir minimal.

Har du synpunkter på vad som borde tas upp, är du välkommen att delge oss dina synpunkter.

Åskväder ställer till det med elen