Gå till innehåll

Startsida

High Voltage Security verkar för en säkrare elmiljö och utför även elinstallationer.

Utbildning inom elsäkerhet.

Innehar fullständig auktorisation vilket innefattar såväl låg-, som högspänning.
Före 1 juli 2017 benämndes auktorisation behörighet.